Cookies

Ta strona korzysta z plików cookies

Inicjatywa Wydawnicza Jerozolima

okładka

Warto pokochać teściową

Jacek Pulikowski

Ilustracje Elżbieta Sobkowiak
Wydanie 3
Rok wydania 2020
Książka posiada imprimatur
ISBN 9788389282774
Format 13x20 cm;
Ilość stron 362
Wydawnictwo Inicjatywa Wydawnicza Jerozolima
Oprawa miękka

33,08 29,77 zł

(28,35 + VAT)

-10%

Oszczędzasz 3,31 zł

Przeczytaj fragment

O tym, że warto pokochać teściową Jacek …

O tym, że warto pokochać teściową Jacek Pulikowski już nas przekonywał (w I wydaniu). Okazuje się jednak, że poprzednia książka nie wyczerpywała zagadnienia. Oprócz treści przydatnych młodym małżonkom, którzy zaczynają budowanie relacji z rodzicami-teściami, nowa wersja zawiera także wiele wskazówek dla samych teściów. Jakość więzi zależy od obu stron, potrzeba ich kształtowania też jest obustronna, bo jak mówi sam autor:

Dziś doświadczenia z własnego życia i tego z poradnictwa mam dużo więcej i (co najważniejsze) doszło nowe – bycie teściem i… życie z teściową, którą stała się moja żona. Cała trójka naszych dzieci pozakładała już własne rodziny, posypały się wnuki… Zdecydowałem poszerzyć o nowe przemyślenia i usystematyzować problem, a tym samym wzbogacić starą wersję książki.

Pragnę zachęcić młodych, by uszanowali ustalone obyczaje i pozwolili teściom żyć według ich wypracowanego przez lata rytuału. Jednocześnie proszę teściów, by pozwolili młodym żyć po swojemu. Nawet jeżeli to „po ichniemu” jest trochę wariackie i nieracjonalne.

Dyktowanie młodym każdego kroku utrudnia im nauczenie się poruszania w świecie o własnych siłach. Życie pod dyktando teściów niejako zwalnia młodych z odpowiedzialności. Nadmierne ingerowanie w życie młodych utrudnia osiągnięcie przez nich dojrzałości i tym samym zagraża ich rodzinie.

Wstęp do wydania I i II;
Relacje międzypokoleniowe: Sytuacja wymarzona;
Ogólne źródło trudności;
Geneza problemów na linii młodzi – teściowie;
Aspekt uczuciowy „mamusi”;
Skrajny subiektywizm;
Zasady podejścia do teściów i domów rodzinnych;
Rada ogólna dla młodych i rodziców;
Przyczyny trudności po stronie młodych: Nieliczenie się ze zdaniem rodziców;
Lekceważenie znaczenia poznania przyszłych teściów i rodziny współmałżonka;
Wejście w małżeństwo na fali rozpędzonych uczuć i emocji;
Niedojrzałość do zawarcia związku małżeńskiego i do oderwania się od własnych rodziców;
Trudności w akceptacji swych teściów; Roszczeniowość wobec teściów;
Póby nieuprawnionej ingerencji w życie teściów;
Nierówne traktowanie rodziców obu stron;
Niedopełnienie obowiązków wobec rodziców i teściów;
Zostawianie dzieci na wychowanie dziadkom;
Zostawianie wychowania religijnego dziadkom;
Porównywanie małżonka z jego oraz z własnymi rodzicami;
Sojusz dziecka z własnymi rodzicami przeciwko współmałżonkowi;
Żądanie od rodziców akceptacji zła;
Rady dla młodych;
Przyczyny trudności po stronie teściów:
Ogólne rady dla rodziców wobec własnych dzieci;
Niedojrzałość uczuciowa i zła relacja żony i męża będących teściami;
Dziecko jako lokata uczuć żony kosztem męża;
Dojrzałość i jej owoce;
Nieakceptowanie powołania swego dziecka do małżeństwa;
Niedojrzałość do przyjęcia nowego, dorosłego dziecka;
Próby nieuprawnionej ingerencji w życie młodych;
Konflikty pomiędzy teściami obu stron;
Świadome rozbijanie małżeństwa przez teściów;
Sytuacje rodzące obiektywne trudności: Wspólne mieszkanie z teściami;
Zależność finansowa młodych od teściów;
Małżeństwa studenckie; Korzyści dla obu stron: Wzajemne „wychowywanie się”;
Wsparcie w życiu codziennym;
Korzystanie z mądrości życiowej i doświadczenia teściów;
Korzystanie z wiedzy i umiejętności młodych;
Wsparcie dziadków w wychowaniu i opiece nad wnukami;
Pozytywne wzajemne oddziaływanie;
Apel na zakończenie;
Świadectwa;
Dodatek – kawały o teściowej.

przejdź do strony autora
Jacek Pulikowski

Jacek Pulikowski mąż, ojciec trojga dzieci, teść i dziadek, wykładowca na Politechnice Poznańskiej. Od ponad trzydziestu lat jest zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin. Prowadzi zajęcia na Studium Rodziny przy Wydziale Teologii UAM w Poznaniu oraz liczne kursy dla nauczycieli. Swoją wiedzą i doświadczeniem służy wielu małżeństwom w kryzysie, ale także …