Cookies

Ta strona korzysta z plików cookies

Inicjatywa Wydawnicza Jerozolima

ks. Zbigniew Sujkowski

studia teologiczne ukończył w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Po święceniach kapłańskich i kilku latach pracy w parafii odbył studia specjalistyczne z teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zakończył doktoratem z zakresu duchowości kapłańskiej. Tam współpracował z duszpasterstwem akademickim.
W Lublinie po raz pierwszy spotykał się z Księdzem Franciszkiem Blachnickim, założycielem Ruchu Światło Życie i jego gałęzi rodzinnej - Ruchu Domowy Kościół.
W roku 1984 na 11 lat związał swoje życie z pracą wśród kleryków, ponieważ ks. arcybiskup Jerzy Stroba powołał go do pełnienia funkcji ojca duchownego w poznańskim Seminarium Duchownym. W tym okresie przypadła mu też funkcja najpierw wiceprzewodniczącego, a potem przewodniczącego Sekcji Ojców Duchownych wszystkich seminariów duchownych w Polsce. W roku 1992 otrzymał tytuł kanonika honorowego Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu.
Od 1995 do 2009 r. był proboszczem parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Poznaniu. W tym też czasie pełni funkcję ojca duchownego księży w dekanacie Poznań-Jeżyce oraz zostaje referentem dekanalnym ds. rodzin. Od 1996 r. do 2003 r. był moderatorem Ruchu Domowy Kościół w Archidiecezji Poznańskiej. Uczestniczył w pracach 68. i 69. Synodu Poznańskiego.
Przez całe lata spowiadał kleryków oraz siostry w różnych domach zakonnych w diecezji i poza nią oraz głosił rekolekcje dla wielu grup osób świeckich i konsekrowanych. Nadal jest aktywnym i cenionym spowiednikiem i rekolekcjonistą.

pokaż książki: