Cookies

Ta strona korzysta z plików cookies

Inicjatywa Wydawnicza Jerozolima

Tomasz Alexiewicz OP

Tomasz Alexiewicz OP (1948-2016) urodził się w Poznaniu i tu skończył psychologię na UAM. W 1973 r. wstąpił do Zakonu Dominikanów. Po studiach w Krakowie i święceniach kapłańskich wrócił w r. 1980 do Poznania. Był tam duszpasterzem akademickim - założycielem i opiekunem charyzmatycznej Wspólnoty Jerozolima. W czasie stanu wojennego był kapelanem Solidarności przy klasztorze dominikanów w Poznaniu. Wtedy także rozpoczął współpracę z grupami Anonimowych Alkoholików (po uprzednim przygotowaniu w USA). Pomagał ludziom uwikłanym w uzależnienia i sekty. Podobne działania podejmował w kolejnych miastach, do których był posłany: Warszawie, Łodzi i Szczecinie, by w końcu w roku 2016 powrócić do Poznania jako opiekun Wspólnoty Jerozolima. Stąd Miłosierny Pan powołuje go do Siebie. Doświadczony przewodnik na drogach wiary, duszpasterz i kaznodzieja zostawia nam w książkach swoje przesłanie.

strona: https://tomasz…

pokaż książki: