Cookies

Ta strona korzysta z plików cookies

Inicjatywa Wydawnicza Jerozolima

Stanisław Sławiński

Stanisław Sławiński jest żonaty, ma troje dorosłych dzieci i dziesięcioro wnuków. Ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie. Przez wiele lat pracował jako pedagog w poradnictwie rodzinnym i jako nauczyciel w Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie. Wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W Ministerstwie Edukacji Narodowej pełnił najpierw funkcję dyrektora departamentu, później doradcy ministra, a następnie wiceministra edukacji. Obecnie pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie nad reformą polskiego systemu kwalifikacji.

Prowadzi wykłady i warsztaty dla wychowawców, rodziców i nauczycieli. Jest autorem wielu książek, artykułów i referatów poświęconych wychowaniu oraz reformom edukacji.

Wyrożniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz prymasowskim orderem Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti.

pokaż książki: